BurkinaFaso logo2020

Comunicato stampa 28 giugno 2022.